Slovnična pravila in pravopis

Je od šolskih dni minilo že precej časa?
Se pri pisanju vedno znova srečujete z določenimi dilemami?
Si želite razumljive razlage slovenskega pravopisa?


Vaše znanje slovnice in pravopisnih pravil lahko popolnoma obnovite in ga nadgradite!

V treh tednih boste obnovili znanje vseh pomembnih področij slovenskega pravopisa. Prejeli boste razumljive in enostavne razlage slovničnih pravil, pridobljeno znanje pa boste dodatno utrdili s pomočjo reševanja različnih vaj. Dejstvo je, da pravopis ne bi smel biti komplicirano in abstraktno področje, temveč je razlage vedno mogoče podati na jasen in razumljiv način, poleg tega pa boste spoznali tudi nekaj skrivnosti in enostavnih pravil, s pomočjo katerih boste vaše pisanje nemudoma spremenili v slovnično brezhibna besedila.

V ceno so vključeni strokovna pomoč, pregled izdelkov in odgovori na vprašanja.

Katera znanja bom pridobil/a s tečajem:

 • pisanje vejic,
 • pisanje z veliko/malo začetnico,
 • ustrezna raba ločil,
 • ustrezno sklanjanje,
 • pisanje predlogov s/z in k/g,
 • pisanje skupaj/narazen,
 • raba vezaja in pomišljaja,
 • raba določne in nedoločne oblike,
 • stičnost ločil,
 • kratice in krajšave,
 • uporaba zaimkov.

Komu je tečaj namenjen ?
Tečaj je namenjen vsem, ki želijo obnoviti znanje slovnice in pravopisnih pravil ter spoznati uporabne nasvete, ki bodo pomagali razrešiti marsikatero dilemo pri pisanju.


Način dela:
Tečaj je zasnovan interaktivno in obsega številne vaje, pri katerih vam je ves čas na voljo tudi 24-urna pomoč vodje tečaja. V virtualni učilnici vas čakajo vsa gradiva, vaje in navodila, s pomočjo katerih boste kvalitetno nadgradili in osvežili svoje znanje.

Način izvedbe: e-mail ali uporaba virtualne učilnice

Začetek tečaja: tečaj poteka vse dni v letu, dostop dobite 1 delovni dan po plačilu tečaja

Cena online tečaja z vsemi gradivi: 45 eur (ddv vključen)

Nakup tečaja želim opraviti preko spleta >>>


Vodja tečaja:
Nina Barbič, univ. dipl. slov. in univ. dipl. lit. komp.

Nina Barbič, univ. dipl. slov. in univ. dipl. lit. komp. Nina Barbič se že vrsto let ukvarja s profesionalnim copywritingom (pisanjem besedil). Svoje znanje je pričela uriti kot odgovorna urednica spletnega portala, kasneje pa je od novinarskega žanra presedlala k pisanju strokovnih in drugih besedil, ki so na voljo v okviru spletne strani www.pisanjebesedil.com. Od leta 2009 kontinuirano piše tudi strokovni blog s tematiko pisanja besedil http://pisanje-besedil.blogspot.com/, izdaja strokovna gradiva, o svojih ugotovitvah in spoznanjih pa predava tudi na Gospodarski zbornici Slovenije.

 • pridobivanje znanja kjer koli in kadar koli
 • intenzivnost tečaja določate sami
 • vsa gradiva si lahko shranite za nadaljnjo uporabo
 • 24-urna dosegljivost mentorja
 • enostavna uporaba in delo v virtualni učilnici
 • intenziven in efektiven način pridobivanja znanja
 • poudarek na praktični uporabi pridobljenih znanj