Modeliranje poslovnih procesov

Želite povečati poslovno uspešnost podjetja?
Želite znižati stroške ali/in povečati prihodke v podjetje.
Motivacija zaposlenih ustvarja bolj zadovoljne kupce.


Management poslovnih procesov (angl. Business process management ali BPM) direktno vpliva na poslovno uspešnost podjetja. S tehnološko podporo poslovnim procesom omogoča učinkovitejše procese, ki prinašajo nižje stroške ali/in večje prihodke v podjetje. Prav tako management poslovnih procesov vpliva na boljšo motivacijo zaposlenih in ustvarja bolj zadovoljne kupce.

Modeliranje poslovnih procesov vključuje identifikacijo ključnih poslovnih procesov, modeliranje procesov z namenom njihovega izboljševanja in posledično večjo učinkovitost in uspešnost podjetja.

V ceno so vključeni strokovna pomoč, pregled izdelkov, podajanje uporabnih usmeritev ter individualno svetovanje s strani mentorja.

Vsebina tečaja:

 • Management in modeliranje poslovnih procesov – teoretične osnove
 • 7 korakov za izboljšanje poslovnih procesov
 • Faze modeliranja poslovnih procesov
 • a. Evidentiranje poslovnih procesov – vaja 1
 • b. Identifikacija ključnih poslovnih procesov – vaja 2
 • c. Ocenjevanje primernosti procesa za projekt – vaja 3
 • Voden primer uporabe orodja za modeliranje poslovnih procesov
 • Primer poslovnega procesa: Izdelava kuhinje (Od naročila do dostave)
 • Modeliranje procesa AS-IS z orodjem Blueworks Live (samostojno delo, pripombe in komentarji mentorja po koncu vsakega dneva, možen chat)
 • a. Definiranje ciljev projekta…
 • b. Diagram odkrivanja (Discovery map)…
 • c. Procesni diagram (Process diagram)….
 • d. Ugotavljanje težav v procesu ….
 • e. Dokumentiranje procesa (čas, stroške, sistemi itd)
 • f. Definiranje KPI-jev
 • g. "Predvajanje" procesa

Komu je tečaj namenjen?
Tečaj je namenjen vodjem projektov, direktorjem manjših podjetij, poslovnim analitikom, skrbnikom in lastnikom poslovnih procesov, vodjem centrov odličnosti, IT direktorjem in specialistom.

Način dela:
V virtualni učilnici ali preko e-maila boste prejeli vsa potrebna gradiva, vaje in navodila, poleg tega pa vam bodo ves čas na voljo strokovna pomoč in usmeritve pri delu. Vsa gradiva boste lahko obdržali in vam bodo v pomoč pri nadaljnjem ustvarjanju.

Način izvedbe: e-mail ali uporaba virtualne učilnice

Začetek tečaja: tečaj poteka vse dni v letu, dostop dobite 1 delovni dan po plačilu tečaja

Cena online tečaja z vsemi gradivi: 95 eur (ddv vključen)


Nakup tečaja želim opraviti preko spleta >>>


Vodja tečaja:
Gorazd Buh, mag. ekon. in posl. ved

Gorazd Buh, mag. ekon. in posl. ved Mag. Gorazd Buh, MscBA ima 12-letne vodstvene izkušnje s področij prodaje, trženja in CRM. Je direktor podjetja BIPLUS d.o.o., ki pomaga podjetjem uvajati spremembe na področju poslovnih procesov. Največ sodeluje z managerji podjetij, ki želijo videti, kakšni so trenutni poslovni procesi, da se lahko odločijo za potrebne spremembe. Je član združenja poslovnih analitikov IIBA Slovenija. Poleg vodenja projektov in svetovanja podjetjem na področju izboljševanja poslovnih procesov je v preteklosti aktivno deloval v časopisnem založništvu. Bil je zaposlen oziroma je svetoval na Časniku Finance, Dnevniku d.d. in Delu d.d.

 • pridobivanje znanja kjer koli in kadar koli
 • intenzivnost tečaja določate sami
 • vsa gradiva si lahko shranite za nadaljnjo uporabo
 • 24-urna dosegljivost mentorja
 • enostavna uporaba in delo v virtualni učilnici
 • intenziven in efektiven način pridobivanja znanja
 • poudarek na praktični uporabi pridobljenih znanj